arrow_drop_up arrow_drop_down

Waarom blijven wij liegen als we weten dat het niet juist is

Liegen geeft meer stress dan goed voor je is. Waarom doe je het dan? Ontdek de belangrijkste redenen van een leugentje om bestwil. Liegen is een slechte gewoonte, die meer kapotmaakt dan je je wellicht realiseert. Eerlijk is (h)eerlijk! In deze blog lees je er alles over de oorzaken, gevolgen en de beste oplossing bij liegen.

Liegen went snel.

Oefening baart kunst, maar dat is niet altijd positief. Een hersenonderzoek uit 2016 wees uit dat mensen die een klein beetje liegen, dit na herhaling steeds makkelijker doen en ook grotere leugens gaan vertellen. De onderzoekers vonden dat het gedeelte in je hersenen dat verantwoordelijk is voor jouw emoties, bij een eerste leugentje sterk reageert. Je krijgt een negatief gevoel en voelt je er absoluut niet lekker bij dat je aan het liegen bent. Echter, als er bij herhaling wordt gelogen, passen de hersenen zich aan en reageren amper meer. Er treedt een gewenning op. Hierdoor ben je in staat tot steeds grotere en destructievere leugens.

Liegen: wie, waarom en waarover?
Volgens ‘De Leugenacademie’ liegen mensen om er zelf beter van te worden of omdat ze aardig gevonden willen worden. Ook zaken als geld en aanzien zijn een belangrijke reden (2). Mannen schijnen drie keer zo vaak te liegen als vrouwen (3). Daarbij geven mannen aan gemiddeld drie keer per dag te liegen, vrouwen één keer. Let wel: de mensen uit dit onderzoek mochten zelf aangeven hoe vaak ze logen. Of ze de waarheid spraken is natuurlijk maar de vraag…

Ruim 80% van de mensen liegt tegen gesprekspartners. Dit is lang niet altijd bewust. Ook in het algemeen hebben mensen lang niet altijd door dat ze liegen. Gezien bovengenoemd proces in de hersenen, is dat ook niet zo vreemd. Als je maar vaak genoeg liegt, houd je uiteindelijk ook jezelf voor de gek. Uit onderzoek blijkt verder dat een confronterend bericht vertellen, meer stress kan opleveren dan informatie achterhouden. Liegen lijkt dan een makkelijke uitweg.

Eerlijk als een kind
Tot de leeftijd van drie jaar liegen kinderen niet bewust. Als ze liegen, dan is dat een vergissing. Daarna gaan ze leren dat liegen soms voordeel oplevert. Bijvoorbeeld een kind dat zich vergist en vertelt dat hij nog geen snoepje heeft gekregen, terwijl dat wel het geval is. Hij krijgt dus een tweede snoepje. Hier gaat een lampje branden. Een kind zou er nooit aan gedacht hebben om er bewust over te liegen. Maar doordat het hem iets oplevert, gaat hij het vaker doen. 

Liegen om straf te ontlopen

Op dezelfde wijze kunnen kinderen gaan liegen om straf te ontlopen. Door de ervaring leren ze dat door niet eerlijk te zijn, ze soms weg komen met hun gedrag. Hierdoor wordt het liegen bekrachtigd. Als kinderen liegen, heeft boos worden echter geen zin; kinderen durven daardoor alleen nog maar minder eerlijk te zijn. Beter is neutraal blijven, en misschien wel belonen als kinderen eerlijk zijn. Dit blijft natuurlijk een ‘lastig’ puntje…

Volwassenen zijn net kinderen

Bijzonder aan kinderen is dat ze niet liegen om zichzelf beter voor te doen. Dat is een typische neiging voor volwassenen. Uiteindelijk heb je vooral jezelf ermee.  Want hoe heerlijk is het om onbevangen als een kind door het leven te gaan, en je nergens voor te schamen?!

Wat liegen betreft zijn volwassenen vaak net als kleine kinderen. Ook volwassenen willen graag straf ontlopen. Je wil de gevolgen van jouw gedrag niet onder ogen komen, omdat je eigenlijk weet dat je verkeerd bezig bent.

Liegen om je status te verhullen

Een ander doel is status. Mensen schijnen met name veel te liegen over het salaris. Blijkbaar willen velen niet dat het lijkt of ze minder verdienen dan anderen.

Een andere situatie waarin liegen veel voorkomt, zijn sollicitaties. Opleiding, werkervaring, vorig salaris… Een sollicitant voegt graag iets toe óf laat informatie weg, met de bedoeling om die baan te krijgen en daar het liefst ook financieel zoveel mogelijk aan over te houden. Verder schijnen mensen over hun leeftijd of gewicht te liegen, vooral vrouwen.

Liegen uit angst voor verlies

Een reden om te liegen die velen goed schijnt, is om een ander niet te kwetsen. Een nieuw kapsel, een cadeautje wat je niet mooi vindt, iemand die uit zijn mond stinkt… De meesten zeggen er liever niets over. Je bent bang om de ander te verliezen.

Liegen is echter veel destructiever dan de meesten denken. Je probeert jouw omgeving, bewust of onbewust, naar je eigen hand te zetten om jezelf daarmee veilig te stellen. De mensheid leeft massaal vanuit een overlevingsmechanisme. Er lijkt daarin weinig verschil te zitten tussen mensen uit uiteenlopende landen (5). Wel hangen geld en welvaart samen met vaker liegen.

Liegen komt dikwijls voort uit diepe angst of onzekerheid. Om jezelf te beschermen, ga je de confrontatie uit de weg. De waarheid is echter dat liegen juist een gefragmenteerd en angstig bestaan oplevert, en verwijdering brengt in hetgeen je het meest lief is: je relaties. Liegen kan enorme schade aan je geliefden en omgeving brengen. De impact van een leugenachtig leven resoneert absoluut door richting partner, kinderen, vrienden en collega’s. Daarbij komt je eigen hart op slot te zitten, waardoor onbevangen relaties en vertrouwen haast onmogelijk worden. 

Dit staat haaks op liefdevol zijn. Liefde is de waarheid spreken. Wel met wijsheid, uiteraard. Het kan het een grote uitdaging zijn om de goeie woorden te vinden. De spanning maakt misschien dat je het juist verkeerd verwoordt, en om die reden laten sommigen het maar. Probeer je toch eerlijk uit te spreken, en zeg bijvoorbeeld: “Ik vind het lastig om te zeggen, maar ik denk dat je er meer aan hebt als ik eerlijk ben. Daarom zeg ik het toch maar.” Op die wijze kun je alsnog eerlijk zijn.

De tol van zelfbescherming

Liegen drijft een wig tussen partners, brengt een kloof tussen ouder en kind. Hoe verdrietig is het, dat je degene die voor jou het meest dierbaar zijn, door leugens op een afstand houdt. Een onzichtbare muur kan zich gaan optrekken tussen twee mensen die ten diepste veel van elkaar houden. Wat een hoge prijs voor zelfbescherming!

Eenzaamheid is het resultaat

Liegen kan pathologische vormen aannemen, waarbij mensen zelf niet eens meer door hebben dat ze hun omgeving, maar bovenal zichzelf, voor de gek houden. Het kan een enorm gevoel van verlorenheid bewerkstelligen.

Liegen is ook vaak een masker voor iets diepers, iets aan jezelf of je omstandigheden wat je niet onder ogen durft te komen. De realiteit is echter, dat de waarheid je vrij maakt.

Leef glashelder als water
In een eerdere blog heb ik al het zogeheten water-experiment van dhr. Emoto uit Japan beschreven (6). Hij onderzocht de vorming van ijskristallen nadat er woorden als ‘liefde’, ‘dankjewel’ en… ‘waarheid’ op het glas werden geplakt. Als resultaat vormden zich verbluffend mooie ijskristallen, volkomen symmetrisch en ieder kristal uniek in zijn vorm.

Hetzelfde werd gedaan met negatieve woorden zoals ‘boosheid’ of ‘demon’. Het resultaat waren ontzettend lelijke, asymmetrische vormen. Zo zijn er ook experimenten bekend waarbij woorden tegen water gesproken werden. Bij positieve woorden bleef het water goed, bij negatieve woorden raakte het bedorven.

Je lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Als gedachten alleen al dit effect hebben op water, wat voor uitwerking zal liegen dan hebben op jezelf en je omgeving? Het maakt het van nature volmaakt geschapen leven ziek! Zou dit geen oorzaak kunnen zijn van ziekte, onheil en depressie? Of van stukgelopen relaties?

Een leugentje is dus om niemands bestwil, bovenal niet voor jezelf. Het is van groot belang om jezelf onder ogen te komen en met het liegen te stoppen. Hiervoor moet je eerst bewust zijn van jouw eigen gedrag. Hoe zou je dit kunnen doen?

Inzicht met het ‘leugen-dagboek’

Kijk eens terug naar gesprekken die je de afgelopen tijd hebt gehad. Vooral gesprekken die wellicht spanning hebben opgeleverd of waarin je je bedreigd hebt gevoeld. Waar ging het over? Wat heb je geantwoord, en heb je de waarheid verteld? Je kunt een leugen-dagboek bijhouden waarin je je leugens opschrijft. Vergelijk dan ook wat je in de loop van de tijd opschrijft. Zit er een patroon in? Waar lieg je het meest over?

Vervolgens kan gekeken worden naar wat daaronder zit. Wat is de reden dat je liegt? Wat probeer je te verbergen, en waarom? Wat is de waarheid? En waarom zou men dit niet mogen weten? Je bewust worden van liegen, hiermee afrekenen en beginnen met eerlijk worden, kan een enorme bevrijding betekenen voor jezelf, en je omgeving. Het vergt dat je weer tot rust komt vanbinnen, niet meer instinctief op zaken reageert, maar je bewust wordt van jezelf. Stress is absoluut een belangrijk signaal dat je in een overlevingsmechanisme schiet en begint te liegen.

En daar waar je misschien ronduit en zeer bewust liegt omdat het voordeel voor jezelf stukken groter lijkt dan het nadeel van de waarheid, bedenk dan: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Eerlijkheid duurt het langst; ga dus voor een opgeruimd bestaan, en word vrij en onbevangen als een kind!

Eerlijk is heerlijk

Geef hieronder jouw eerlijke reactie op deze blog. Wat herken je in de tekst? Waardoor ben je zelf eerlijker geworden in je leven?

Ik zou het bijzonder waarderen wanneer je deze blog deelt via de bovenstaande Social Media knoppen. Dan kan het onderwerp; ‘ Stressvrij (h)eerlijk leven’  ook bij jouw vrienden op de agenda komen te staan.

  1. http://www.nature.com/articles/nn.4426
  2. https://www.leugenacademie.nl/waarom-liegen-mensen/
  3. https://www.nu.nl/lifestyle/3359893/mannen-liegen-drie-keer-zo-vaak-als-vrouwen.html?redirect=1
  4. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2007.12.8751
  5. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/56891/1/641192355.pdf
  6. https://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8
cees

Door

cees

op 5 February 2018

Hallo Albert, Met deze blog leg je volgens mij wel de bijl aan de wortel van het kwaad waaronder ik schaar de leugens in politiek en godsdienst. Het liegen daarin lokt, ook weer volgens mijn beleving, liegen uit bij mensen die zich eigenlijk daartegen willen verzetten maar uit redenen van veiligheid of materieel voordeel maar in meegaan. Doen zij dat niet dan is maar al te vaak excommunicatie, deportatie en uitsluiting hun loon, om van erger nog maar even niet te spreken en dan is het lijfbehoud. De wrange voorbeelden zijn dagelijks zichtbaar. In 1990 schreef ik daarover het volgende nog steeds actuele als onderdeel van een groter stuk. ' De natuurlijke krachten van de mens.' Sektes en godsdiensten zijn praktisch grondleggers en dus oorzaak van ongekende geestelijke nood. Door ingebouwde afhankelijkheid en/of het zich overgeven aan een verzonnen god. Met kretologie en dreigen met straf in een hiernamaals, drijven zij mensen weg van zichzelf en van zijn natuurlijke evenwicht. Angstig klampen volgelingen zich vast aan het gouden kalf van sekte of godsdienst of ze breken zich ervan los na het ontdekken van de grote leugen in hun leven. Vaak doen ze daarna verbitterd aan geen enkele heling meer. Dit is te triest om waar te zijn. De mens is toch, als onverbrekelijk deel van de goddelijke natuur, zelf goddelijk in oorsprong. Zich daarmee bezig houden en zich verdiepen in de zin van het-er-zijn kan uitstekend samengaan met onderzoeken van alles wat er in de werkelijkheid nog meer voor komt. Zoals daar zijn, medemens, de wereld, wetenschap, ruimte, spiritualiteit die zich religieus kan uiten, emoties etc. etc. Dat kan risicovrij als de mens maar vrij blijft van extern aangekweekte angst en controle. Risico's kan hij nemen in vol vertrouwen op zijn natuurlijke, per individu altijd voldoende intelligentie. Op zijn weg kan hij zoeken naar antwoorden op levensvragen en kan hij medemensen die zoekend zijn daarbij helpen, zonder hen met macht zijn gelijk op te dringen. Omdat de een iets meer kennis heeft van het ene en de ander iets meer van het andere, zijn we voor elkaar toegevoegde waarde. Zo is niemand meer dan iemand en niets is meer dan iets. Gelijkwaardigheid in belang. Liegen om erbij te mogen horen werkt dan niet. Het leidt helaas wel tot vaak alleen komen te staan en daar moet je tegen kunnen, gesteund door zelf respect en vertrouwen. Niet simpel dus maar wel rijk en mooi.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Hey Cees, wederom hartelijk dank voor jouw reactie. Hartelijke groeten Albert

dirk van Kampen

Door

dirk van Kampen

op 28 July 2018

Onweerlegbaar eerlijk en terecht goed geobserveerd met een wat bredere visie dan de meesten. Religies en totalitaire systemen blijken altijd gebouwd onder leiding van het slechtste van het slechtste volk. En dat begint altijd bij 1 sociopaat.Die beter beloofd maar alleen voor eigen voordeel narent, met de leugen als wapen. God en goddelijk mag iedereen ook wissen. Die nonsens vervingen de boom, de koe, de man, het hert, de bliksem en storm die we vereerden. GOD moest het worden. Net als een Happy-Meal van Mac Donalds. Alles in een en omkleed met mooie verhalen en soms verborgen aardse betekenis. De natuur is gegijzeld door vrijwel elke religie. Waarbij de natuur van de mens met genocide, folteringen, verkrachtingen en massale deportaties en isolatie eruit werd gewerkt. Religies blijken de grootste uitingen van narcisme en sociopathie. HOE, in hemelsnaam, kun je lIEFDE verkopen door eerst een paar miljoen mensen uit te roeien in China, Europa, Engeland, En vergeet de Rooms-Katholieke kerk niet waar het puin uit de samenleving heentrok om wat te lijken!! Maar ontpopten als machtsgeile idioten, pedofielen, verkrachters, moordenaars en folteraars. De minsten wonen bovenin de top der macht en wanen. De besten het fundament waar die op leven. Als prooi en geestelijk voedsel. Niemand is meer dan iemand en niets is meer dan iets. De oorsprong van neutrale balans. Goed gevonden. Had wat haast...maar dat heb je wel door:) De leugen wordt heel breed gedragen. Mede omdat hij niet te tillen is. Door groepsbelangen. De waarheid is vederlicht. Omdat de drager het weet, kent en eigen belang negeert.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 30 July 2018

Beste Dirk, dank voor jouw reactie en het delen van jouw ervaring. Hartelijke groet, Albert

pim

Door

pim

op 5 February 2018

vroeger loog ik heel erg over mijn drankgebruik [ ik was een alcoholist] toen ik met liegen stopte werden mijn problemen bespreekbaar en kwam ik van de drank af. nu lieg ik nooit meer en voel me bevrijd.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Beste Pim, dank voor het delen ban jouw verhaal. Op die manier maken we de wereld bewuster over het positieve effect dat eerlijk zijn met zich mee kan brengen. Hartelijke groeten, Albert

Swanica

Door

Swanica

op 5 February 2018

Dit stuk spreekt me echt aan. Hier word ik warm van. Een Turk zei 15-20 jaar geleden tegen mij dat wij Nederlanders zo makkelijk liegen. En precies de reden gevende die jij schrijft. Gezichtsverlies, bang mensen te verliezen, niet interessant genoeg te zijn. Allemaal leugentjes om best wil. En sinds die dag ben ik er nog meer op gaan letten of ik dit zelf ook doe en ben er mee gestopt zelfs een leugentje om best wil te vertellen. Zelfs niet aan mijn kind. Sinds zij op de wereld is, weet ik dat als ik tegen haar lieg, hoe klein het ook maar is, ik later niet raar moet opkijken als zij tegen mij liegt. Wat mij is opgevallen is dat zo ontzettend veel mensen er maar gewoon op los liegen. En zichzelf dan nog christen durven noemen ook. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Gij zult niet liegen en wat doet onze maatschappij? Alleen maar liegen en vaak nog onbewust ook. Daarom petje af om dit onderwerp aan te snijden. Mensen mogen hierin echt bewuster worden, dan is er ook minder strijd.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Beste Swanica, dank voor jouw waardevolle aanvulling op mijn blog. Jouw inzichten getuigen van veel levenswijsheid. Blijf ze delen met de wereld! Hartelijke groet Albert

Diederik

Door

Diederik

op 5 February 2018

Ik vind het moeilijk om de sprong te maken van de inhoud van de mail, waarin je het hebt over jouw eigen motieven om soms te liegen naar het blogartikel, waarin je het hebt over "wij" en mensen in het algemeen. Eigenlijk vind ik het veel interessanter om te weten wat jouw persoonlijke motieven waren. Het lijkt nu alsof je zegt dat je zelf wel eens loog omdat wij mensen die neiging nou eenmaal hebben. Dan heb je het over de gemiddelde mens. Daar bedoel je toch hopelijk niet jezelf mee?

TINEKE

Door

TINEKE

op 5 February 2018

(H)eerlijk duurt het langst......en de WAARHEID mag gezegd worden? Wat je noemt weer stof tot nadenken en om het maar even heel eerlijk onder woorden te brengen, soms kan je beter de confrontatie uit de weg gaan heb ik ervaren, dan dat je met de ‘wolven’ in het bos mee huilt, omdat je niet anders durft te zijn. Iedereen zal inmiddels ook wel uit ervaring weten dat het makkelijker is om de waarheid dan om een leugen te onthouden. Ik weet zelf nog heel goed wanneer en waarom ik bewust niet voor de waarheid heb gekozen, terwijl ik wist wat daar de gevolgen van waren. Als moeder heb ik deze voorbeelden voor onze eigen kinderen kunnen gebruiken, om hen te waarschuwen voor de consequenties.. Een van de belangrijkste lessen hierover heb ik van mijn schoonvader geleerd en dat ben ik nooit meer vergeten. Het is beter om niet te veel vragen te stellen, zeker niet als je het gevoel hebt dat je waarschijnlijk geen eerlijk antwoord zal krijgen. Ik heb eerlijk gezegd soms best wel moeite met reacties van anderen vooral als het gaat om onderwerpen als geloof, politiek, relaties enz. Ik wil als het kan wel altijd zo eerlijk en duidelijk mogelijk zijn over mijn eigen waarheid, mijn eigen ervaring ook als ik weet dat niet iedereen het met mij eens zal zijn. Als er vragen worden gesteld waar ik liever geen antwoord op geef durf ik dat ook eerlijk te zeggen.Dit heb ik vele jaren geleden van onze zoon geleerd, die bij een beroepstest een aantal vragen bewust niet had beantwoord omdat hij liever geen antwoord gaf dan zomaar een antwoord omdat hij het niet wist. Als de mensen vragen hoe het met je gaat is het makkelijkste antwoord dat je kan geven: goed hoor. Dan hoef je ook niet echt na te denken over het antwoord, wat vaak maar de halve waarheid is omdat de meeste mensen vaak niet eens willen weten hoe het echt met je gaat, Dit zijn wat mij betreft een aantal eerlijke gedachten over dit onderwerp van vandaag.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Lieve Tineke, dank voor het delen van jouw eerlijke gedachten. Soms is het een uitdaging om iedere week weer een uitgebreide blog te schrijven. Maar mooie, hele persoonlijke reacties zoals die van jou blijven motiveren om door te gaan met schrijven. Hartelijke groet Albert Sonnevelt

M.

Door

M.

op 5 February 2018

Ik zou graag niet liegen of beter gezegt verzwijgen maar ik durf dat niet. Ik heb MS en mijn collega's weten dat niet. Omdat ik een 0-uren contract heb en hoop op een vast contract wil ik liever niet dat ze het weten, ook omdat ik als persoon graag gewaardeerd wordt om hoe ik ben en werk en liever niet 'M met MS' ben, en daarop beoordeeld wordt. Als ik klachten heb ga ik soms over mijn grenzen om gezond over te komen. Het maakt me inderdaad wel eens verdrietig en eenzaam, maar werkloos worden zou dat ook veroorzaken. Het maakt me wel onzeker of ik het straks als ik een vast contract heb wel moet vertellen, dan lijkt ik in de ogen van sommige mensen misschien een leugenaar. Ook dat dilemma is er. Ik lieg niet graag en probeer altijd integer te zijn, verder ben ik erg dankbaar dat het best goed met me gaat en dat ik leuk werk heb, maar dit vind ik wel moeilijk. Mijn omgeving die er wel van op de hoogte is vind het heel goed dat ik er niet over vertel en adviseerd dan wat ik allemaal kan zeggen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ik wordt niet begrepen dat ik er een probleem mee heb. Inderdaad, de maatschappij vind een 'leugentje om bestwil' eerder een must dan iets bedenkelijks.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Beste M., dank voor jouw reactie op mijn artikel over liegen. Dapper dat je hier ook een duidelijke keuze in wil maken. Warme groeten, Albert Sonnevelt

Gaby

Door

Gaby

op 6 February 2018

Dit snap ik helemaal. Wat je denkt dat het beste is (in dit geval verzwijgen van een ziekte) kan je gevoel behoorlijk dwars zitten. Het is prettiger om ook dit soort dingen te kunnen delen met mensen om je heen.

Margarita

Door

Margarita

op 6 February 2018

Alles gelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat liegen om een bestwil aan de wortels liggen van onze menselijk angst gevoelens. Bang zijn dat wij het niet redden. Liegen behoort tot ons overlevingsmechanisme. Uit het verleden (geschiedenis) en ons eigen opgedane ervaringen heeft liegen bij ons de overtuiging gecreëerd, dat wij liegen soms goed praten omdat het in belang is van ons welzijn. En in het groter geheel het welzijn van de mensheid. Zolang wij niet het vertrouwen (in ons zelf) hebben en gesteund te voelen bij anderen, zal liegen een onderdeel zijn van ons samenleving. De enige manier om liegen om best wil uit ons leven te verbannen is door bewustzijn te ontwikkelen bij ons zelf en anderen. Leren je bewust worden van je gedachten, woorden en intenties. Waarbij voor mij intentie op nummer 1 staat. Wat wil jij creëeren en ervaren in je eigen leven. Het leren ervaren dat straf krijgen, een baan of vriendschap (waarschijnlijk) verliezen, van tijdelijke aard is. Het zegt niets over wie je bent wat je allemaal kunt bewerkstelligen en bereiken in je leven. Uit ervaring weet ik dat je eigen angsten onder ogen zien in het begin bijna onmogelijk is omdat al je opgebouwde zekerheden wegvallen in het ligt van je overtuigingen die gebaseerd zijn op aangeleerde leugens. Door iedere keer de overtuigingen die negatieve emotie bij je oproepen, waardoor je uit gewoonte gaat liegen om best wil of zelf jezelf voor de gek gaat houden, zijn de momenten waarbij jij kunt stoppen met de ingesleten gewoonte/reactie en jezelf afvragen wat is mijn intentie achter mijn respons. Gaandeweg ga je merken dat liegen om best wil niet de oplossing is op langere termijn. Het geeft tijdelijke verlichting van een onaangename emotie die je ervaart. Op langere termijn zal eerlijkheid meer terrein winnen en zul jij jezelf steeds meer zien als een persoonlijkheid die het niet nodig heeft om best wil te liegen. Je zult in je eigen persoonlijke kracht komen te staan met de intentie om al het goede uit je leven te halen zonder anderen te kort te doen.

cees

Door

cees

op 6 February 2018

Mooi Margarita. Ik zie je. Groetend, Cees

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 6 February 2018

Beste Margarita, dank je wel voor jouw waardevolle tips en bemoedigende woorden. Dit zal altijd een aantal lezers van mijn blogs vertrouwen geven! Hartelijke groeten Albert Sonnevelt

Gerrie

Door

Gerrie

op 6 February 2018

Goede avond Albert, Wat een goed item om liegen eens onder de loep te gaan nemen. Vroeger al bij mijn ouders leerde we dat als je eerlijk was beloond werd, omdat mijn ouders wisten dat alle kinderen op een bepaalde leeftijd proberen te liegen om hun zin te krijgen in iets wat ze zo graag willen Het klinkt misschien gek, maar ik heb mijn hele leven nooit gelogen tegen iemand ook niet een leugentje voor bestwil, en heb me daardoor nooit onprettig hoeven te voelen, en heb altijd waardering erdoor gekregen. Dit voorbeeld van mijn ouders heb ook ik doorgegeven aan mijn kinderen, vandaar dat ik denk, als kinderen al jong leren om oprecht eerlijk te zijn omdat het een beter gevoel gaat opleveren is dat al het halve werk voor hun latere leven, en zo liefde en vertrouwen kunnen kweken voor de mensen waar ze mee omgaan. Vriendelijk groet Gerrie.

cees

Door

cees

op 7 February 2018

Met je opmerking: ' ....ik denk, als kinderen al jong leren om oprecht eerlijk te zijn omdat het een beter gevoel gaat opleveren is dat al het halve werk voor hun latere leven, en zo liefde en vertrouwen kunnen kweken voor de mensen waar ze mee omgaan......' sla je de spijker op zijn kop Gerrie. Het probleem voor veel mensen is helaas dat zij niet kunnen opgroeien in een zo fijne en warme omgeving als jij waarschijnlijk hebt gehad. Dat maakt de juistheid van jouw instelling er voor mij niet minder om. Sterker met jouw bewezen goede instelling zal je anderen vaak kunnen helpen. Groetjes, Cees

Gerrie

Door

Gerrie

op 7 February 2018

Goede avond Cees, Dank je wel voor de reactie, en ja, ik ben zeker blij met hoe ik zelf opgegroeid ben, en het ook voor mijn kinderen door heb kunnen geven. En al veel kindertjes en ouders er ook mee heb kunnen helpen in mijn werkgebied, dat veel voldoening heeft gebracht. Fijne avond nog met de groetjes van Gerrie.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 12 February 2018

Hallo Gerrie, dank voor het delen van je mooie inzicht. Echt heel waardevol; iets waar vast veel mensen wat mee kunnen. Blijf inspireren! Warme groeten, Albert Sonnevelt

Mieke

Door

Mieke

op 7 July 2018

De vriendin van mijn zoon vertelde tegen mijn zoon en mij dat haar ex vriend hun zoontje had geslagen tot het is coma viel en gestorven is zo ook dat haar broer zelfdmoord heeft gepleegd en dat haar ouders gestorven zijn !!! nu ben ik erachter gekomen dat er allemaal niets van waar is... ik ben met haar gaan praten en ze heeft alles bekent!!Ik begrijp niet hoe ze dat allemaal heeft kunnen vertellen al die leugens dat is toch niet normaal zeggen dat jou zoontje dood is ...zij heeft nu een zoontje van 5 jaar aangenomen zegde zij wat ook leugens zijn want het is haar eigen kind die niet gestorven is !!! hoe kunnen wij haar daar bij helpen en haar terug vertrouwen vraag ik mij af kan iemand mij daar bij helpen ??? groetjes Mieke

goodoldrocker

Door

goodoldrocker

op 26 August 2018

Hoi Albert. Ik heb daar zelf een groot probleem mee en ben aan een therapie begonnen bij een psycholoog die me hierin gaat coachen en ondersteunen. Dit zou eigenlijk niet nodig moeten zijn en zou je het gewoon op wilskracht en karakter zelf moeten kunnen doen. Ik ben me er terdege van bewust en het eigenaardige is eigenlijk ook nog dat het om onzinnige zaken gaat. Nu komt het denk ik voort uit een zeer onzeker en minderwaardig voelende kinderjaren. Ik had oranje rood haar, was nergens echt goed in, was de laatste die gekozen werd voor een team, werd veelvuldig gepest en getreiterd (en dan vooral om de reactie die ik dan gaf) en haalde met de hakken over de sloot jaarlijks de volgende klas. Mij vader was nogal prestatie gericht en ergerde zich eraan dat ik vaak dingen niet snapte of niet goed begreep wat er stond geschreven. Ben daardoor beland in een soort isolement en ben altijd erg in mezelf gekeerd. Ik had en heb een zus die al vanaf kind extreem goed kon leren, alles kon, een graag gezien kind was en populair op school. Totaal tegengesteld dus. Wat die je dan, je breekt er uit, gaat dingen doen die regen de ouderlijke verwachtingen in gaan. probeert een plaatsje te krijgen en aandacht te krijgen. Dus ga je in excessen en overdaad om dat wat je doet nog veel groter te maken. Bouw je een kasteel, dan ook gelijk de grootste. Verzamel je autootjes, dan ook gelijk in enorme aantallen. Heb je een hobby, dan ben je er het liefst altijd mee bezig. Overdaad en overmaat. Want dan ben je onaantastbaar en zegt iedereen....zzzzooooo, dat heb je goed gedaan! of wat een mooie verzameling! Nu wil ik hier niet een heel epistel eer gaan zetten, maar ik lees je pagina en daarmee valt het kwartje en sla je de spijker op zijn kop. Met name het stuk dat je er veel schade mee aanricht en een goede fijne relatie sloopt! Dat zit me nog het meeste dwars en slaap daar al jaren slecht van. En toch doe ik het! e dan ook om zulke onnozele of rare dingen! Maar ik wil niet verliezen, ik wil laten zien dat ik het kan, dat kan niet, niet bestaat. Terwijl ik zelf goed kan redeneren en duidelijk keuzes kan maken in wat ik wel en niet moet doen. dat heb ik tot in detail dan overdacht en besloten wat ik ga doen. Ik blijf dan hangen in het "onwerkelijke" plan totdat het vastloopt en de discussie start of een leugen. Ik ben er wel heel erg klaar mee ant ik wordt er zelf ram gek van! Een mondsetting doen die dit stopt moet toch eigenlijk net zoiets zijn als stoppen met roken? Een schakelaar omzetten en radicaal aanpakken. denk zelf dat een geleidelijke weg daarin niet werkt. Het is een karakter trek die eruit moet. Je met er zelf ziek van worden en dan is er maar 1 kuur, ermee consequent mee stoppen. # x denken voor je wat zegt, dat is ook zoiets...je flapt er te snel wat uit! en dan hang ik mezelf al weer op aan een leugen. Terwijl lang niet alles, zeg maar gerust een heel groot deel, een overgroot deel realiteit is en geen leugen in voorkomt. Maar daar zijn dan twijfels over en ga ik me ergeren want ik spreek de waarheid maar die wordt dan met argusogen bekeken. En dat is dan voor mij weer heel lastig en moeilijk omdat ik dan weer een gevecht aan moet gaan en alles maar moet bewijzen. wat ik dan ook doe. Dii ts genoeg geweest, er zitten achtergronden in, moeilijke jeugd, traumatische levenservaringen en doordat ik altijd zo in mezelf en opmezelf ben verwerk ik niet genoeg en blijf ik eeuwig met die stress rondlopen. Complex is het allemaal, maar nu de daad bij et woord voegen. Hopelijk hebben de lezers aan mijn stukje wat of herkennen zich hierin. Dit heeft mij in ieder geval en fikse confrontatie met mezelf opgeleverd en overtuiging gegeven dat dit niet langer meer zo kan! drankje voor de uiterst duidelijke informatie.

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 8 October 2018

Beste goodoldrocker, dank voor jouw uitgebreide persoonlijke reactie. Goed om te horen dat je een psycholoog in de arm hebt genomen. Veel succes gewenst en hartelijke groeten, Albert

Angela van Vlaanderen

Door

Angela van Vlaanderen

op 11 October 2018

Hoi goodoldrocker, Het is goed dat je met jezelf aan de slag gaat omdat ik dagelijks ervaar wat liegen doet. Ik heb een zoon van 36 en al heel lang van zijn vader gescheiden. Als klein kind speelde mijn zoon zijn vader en mij al tegen elkaar uit en loog om steeds met dingen die niet deugden weg te komen. Zijn vader geloofde hem altijd. Zo ver dat mijn ex mij bedreigd heeft. Meerdere keren. Nu is het dat mijn ex geloofde wat hij graag wilde geloven. Sinds 14 jaar heb ik nauwelijks nog contact met mijn zoon die ondertussen ook een kind heeft die ik nog nooit heb gezien. Ik heb nog een kleinzoon die iets ouder is waar ik stapel op ben en waar ik veel leuke dingen mee onderneem maar dit vreet me op van binnen. Ik heb mijn ex onlangs nog geprobeerd over te halen om te regelen dat er een goed gesprek komt tussen ons maar of het nou komt omdat mijn ex een licht verstandelijke beperking heeft of het niet wilt dat is de vraag. Ik hoop dat mijn zoon en mijn ex ooit zullen weten wat ze hier mee hebben gedaan. Tegenwoordig heet dat ouderverstoting of oudervervreemding maar het maakt je kapot. Ik hoop dat jij een voorbeeld zult zijn voor anderen en ook een fijn leven krijgt daardoor. Je kunt het. Leeuwtje

Koos Veen

Door

Koos Veen

op 7 October 2018

jezelf voor de gek houden is dat te genezen

Albert Sonnevelt Team

Door

Albert Sonnevelt Team

op 8 October 2018

Beste Koos, er zijn veel manieren om hier mee verder te gaan. Mijn advies is om hiervoor een gespecialiseerd coach / therapeut in de arm te nemen. Hartelijke groeten, Albert

Deborah

Door

Deborah

op 10 February 2019

Allereerst mijn complimenten voor dit ‘blog’. Het geeft bepaalde nieuwe inzichten! En het grijpt mij ontzettend aan omdat mijn huidige persoonlijke situatie draait om het veelvuldig liegen van een geliefd persoon. Momenteel sta ik voor de keus geef ik iemand een (ik denk inmiddels 10e kans) of kies ik voor mijzelf en stop ik het liegen door weg te gaan... Het is een keus tussen verstand en gevoel. Het verstand wat zegt dat liegen diep in deze persoon zit, dat het hoort bij zijn persoonlijkheid en mijn hart wat zegt geloof hem dat hij nu écht een streep onder dat liegen heeft gezet. Ik kan er in ieder geval niet meer mee omgaan en het heeft er voor gezorgd de feestdagen en maand januari en gedeelte februari niet samen door te brengen. Afstand nemen word overal geadviseerd waardoor je goed kunt nadenken om tot een keus te komen. Moeilijk! Hartelijk dank voor dit ‘blog’! Hier kan ik wat mee en ik ga het uitprinten en aan desbetreffend persoon geven... in de hoop hij er ook wat mee kan en ermee aan de slag gaat&wilt!

Reactie plaatsen